Els més venuts

Informació

Nous productes

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, s’informa que les seves dades personals recollides en la pàgina web mitjançant la complementació de formularis i/o enviament de correus electrònics, quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Productes de l’Empordà SL, amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics i l’enviament de publicitat de promocions a través de la web. En aquest sentit, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals remeses a Productes de l’Empordà SL per les finalitats anteriorment referenciades.

Les dades personals obtingudes de l’usuari, ja sigui mitjançant els formularis de la pàgina web o mitjançant els correus electrònics pel propi usuari, seran verdaders, exactes, completes i actualitzades, responent el client dels danys i perjudicis que pugues ocasionar a causa de la complementació defectuosa de les mateixes.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Productes de l’Empordà SL, Polígon Industrial Depal s/n d’Ullà (Girona), CP 17140 o mitjançant correu electrònic a info@prodelem.com.
En tot cas, Productes de l’Empordà SL conservarà de manera confidencial i complint la obligació de secret de totes les dades personals obtingudes i contingudes en els seus fitxers segons el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de caràcter personal.